2019 metais finansinės lėšos iš sporto rėmimo fondo ir kt. valstybės biudžeto – negautos.

LSŽF metinio biudžeto sąmata už 2019 m.

LSŽF narių metinio biudžeto sąmata už 2019 m.