2019 metais  lėšos iš sporto rėmimo fondo ir valstybės biudžeto – negautos.

LSŽF metinio biudžeto sąmata už 2019 m.

LSŽF narių metinio biudžeto sąmata už 2019 m.