2020 metų Aukšto meistriškumo sporto programa

Lėšas skiria

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programa LSŽF.

AMS programos sąmata.

LSŽF metinio biudžeto sąmata-2020 m.

Federacijos narių nuosavų lėšų panaudojimas.

Finansinė ataskaita už 2020 RC

Metinė ataskaita – 2020 RC

Sąskaitų balansas 2020 RC

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas RC

LSŽF konferencijos protokolas

Federacijos narių sąrašas 2020

Aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų,  ataskaitos.

I-II ketvirtis:

8 priedas Nr1 8 priedas Nr2 8 priedas Nr3 8 priedas Nr4 9 priedas-pusmečio ataskaita 7 priedas

III ketvirtis:

8 priedas (3) 8 priedas (4) 7 priedas   8 priedas (1) 8 priedas (2)

IV ketvirtis:

7 priedas.    8 priedas(1).    8 priedas(2).    8 priedas(3).    8 priedas(4).     9 priedas.   10 priedas.    11 priedas.