2021 metų Aukšto meistriškumo sporto programa

Lėšas skiria

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

 

Aukšto meistriškumo sporto programa – 2021 m.

AMS programos sąmata – 2021

LSŽF konferencijos 2021-05-26 protokolas

Federacijos narių sąrašas  2021

LSŽF metinio biudžeto sąmata.

Ataskaitos Registrų centrui: Auditoriaus išvada.   Aiškinamasis raštas.   Balansas.         Metinės ataskaitos forma.  Veiklos rezultatų ataskaita.

Aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų,  ataskaitos už 2021 metus.

I-II ketvirtis:

7 priedas.     8 priedas.      9 priedas.

III ketvirtis:

7 priedas.     8 priedas.

IV ketvirtis:

9 priedas.   10priedas.     11 priedas.   7 priedas.     8 priedas.