2022 metų Aukšto meistriškumo sporto programa

Lėšas skiria:

Aukšto meistriškumo sporto programa – 2022 m.

Federacijos narių sąrašas – 2022 m.

LSŽF konferencijos 2022-03-10 protokolas.

AMS programos sąmata – 2022 m.

LSŽF metinio biudžeto sąmata-2022 m.

Audito išvada_už 2022 m.

Aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų,  ataskaitos už 2022 metus.

I ketvirtis:  2 priedas.    3 priedas.

II ketvirtis: 2 priedas.  3 priedas.

III ketvirtis: 2 priedas.  3 priedas.

IV ketvirtis: Detali 2 priedas.     3 priedas.      4 priedas.