Aukšto meistriškumo sporto programai lėšas skiria:

 

 

Aukšto meistriškumo sporto programa – 2023 m.

Federacijos nariu sarasas ir duomenys 2023

LSŽF Konferencijos protokolas 2023-04-13

AMS programos sąmata – 2023 m.

Audito išvada už 2022 m.

Aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų,  ataskaitos už 2023 metus.

I ketvirtis – R0041_ataskaita.

II ketvirtis – 

III ketvirtis – 

IV ketvirtis –