Aukšto meistriškumo sporto programai lėšas skiria:

 

 

Aukšto meistriškumo sporto programa (prašomos skirti lėšos) – 2023 m.

Aukšto meistriškumo sporto programa po sutarties pasirašymo -2023

Federacijos nariu sarasas ir duomenys 2023

LSŽF Konferencijos protokolas 2023-04-13

AMS programos sąmata – 2023 m.

Audito išvada už 2022 m.

Aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų,  ataskaitos už 2023 metus.

I ketvirtis – R0041 finansinė_ataskaita.

II ketvirtis – R0110 finansinė ataskaita.    R0120 AMS priemonių 1 pusmečio ataskaita.

III ketvirtis – R0295 finansinė ataskaita.

IV ketvirtis – R0433 finansinė ataskaitaR0441 AMS priemonių 2 pusmečio_ataskaita.

Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų ataskaita (upėtakių pasaulio čempionatas Lietuvoje).

TAMS R0370 lėšų panaudojimo ataskaita.  R0431 varžybų įvykdymo ataskaita.