ĮSAKYMAS dėl viešųjų pirkimų tvarkos.

LSŽF VK sprendimas – PČ upetakiai – organizacinis komitetas

LSŽF VK sprendimas – TAMS 2023 saugumo taisykles

LSŽF Konferencijos protokolas 2023-04-13

LSŽF VK nutarimas del virtualiu licenciju 2023-07-04

LSŽF VK nutarimas dėl Etikos ir drausmės komisijos sudarymo 2023-08-07

Etikos ir drausmės komisijos posedzio protokolas 2023-08-14

LSŽF Konferencijos protokolas 2023-12-11

LSŽF VK nutarimas dėl sporto veiklos sutarčių 2023-12-22