LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS

VYKDOMASIS KOMITETAS

Įmonės kodas: 191935171

Adresas: Žemaitės 6, LT-03117, Vilnius

 

KONFERENCIJA

Vilnius, 2020-03-31

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau LSŽF) vykdomasis komitetas šaukia eilinę konferenciją.

Konferencija vyks 2020 metais, balandžio 23 dieną (ketvirtadienis) – (dėl karantino perkelta į gegužės 28 dieną), 17 valandą adresu: Universiteto g. 10, Akademijos miestelis, Kauno r. sav., Aleksandro Stulginskio universitetas, III rūmai, 333 auditorija.

Apie konferenciją LSŽF nariai informuoti elektroniniu paštu bei paskelbta LSŽF svetainėje www.sportinezukle.lt

Konferencijos darbotvarkė

  1. LSŽF veiklos ir finansinė ataskaita;
  2. LSŽF vykdomojo komiteto sprendimai;
  3. Narystės mokesčiai;
  4. LSŽF Strateginio plano tvirtinimas;
  5. Lietuvos čempionato nuostatų aptarimas;
  6. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas;
  7. LSŽF prezidento ir finansininko atlyginimo tvirtinimas;
  8. LSŽF narių sąrašo atnaujinimas;
  9. LSŽF Revizoriaus klausimas.
  10. Kiti klausimai

Dėl darbotvarkės.

Jei pageidaujate darbotvarkę papildyti Jums aktualiais klausimais, prašome pageidavimus siųsti elektroniniu paštu adresu: tomasbudas@inbox.lt , bet ne vėliau, kaip iki 2020-04-16

Dėl dalyvavimo.

Prašome iš anksto informuoti jei nedalyvausite konferencijoje.

Dėl atstovavimo.

Konferencijoje gali dalyvauti tik deleguoti federacijos narių atstovai. Jei dalyvauti konferencijoje deleguojamas ne juridinio asmens (asociacijos, klubo) vadovas, o kitas narys jis privalo turėti atstovavimo raštą patvirtintą vadovo parašu. Konferencijoje narys dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį.

 

Federacijos narių sąrašas: https://www.sportinezukle.lt/struktura-ir-kontaktai/

Konferencijos protokolas: https://www.sportinezukle.lt/sertifikatai-2020-m/