LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS

VYKDOMASIS KOMITETAS

Įmonės kodas: 191935171

Adresas: Žemaitės 6, LT-03117, Vilnius

 

KONFERENCIJA

Vilnius, 2021-04-10

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau LSŽF) vykdomasis komitetas šaukia eilinę konferenciją.

Konferencija vyks 2021 metais, balandžio 30 dieną (penktadienis), 17 valandą adresu: Universiteto g. 10, Akademijos miestelis, Kauno r. sav., Aleksandro Stulginskio universitetas, III rūmai. Konferencijos vieta, laikas ir pobūdis (nuotoliniu būdu) gali keistis dėl Covid-19 paskelbto karantino.

Apie konferenciją LSŽF nariai informuoti elektroniniu paštu bei paskelbta LSŽF svetainėje www.sportinezukle.lt

Konferencijos darbotvarkė

  1. LSŽF veiklos ir finansinė ataskaita;
  2. LSŽF vykdomojo komiteto sprendimai;
  3. Narystės mokesčiai;
  4. Licencijos sportininkams nuo 2022 metų, administravimo finansavimas;
  5. Lietuvos čempionato nuostatų aptarimas, nacionalinių rinktinių formavimas iš paskutinių 2 metų rezultatų;
  6. Nuobaudos už nusižengimus varžybose (Rolfas Bitinas);
  7. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas;
  8. Kiti klausimai

Dėl darbotvarkės.

Jei pageidaujate darbotvarkę papildyti Jums aktualiais klausimais, prašome pageidavimus siųsti elektroniniu paštu adresu: tomasbudas@inbox.lt , bet ne vėliau, kaip iki 2021-04-20.

Dėl dalyvavimo.

Prašome iš anksto informuoti jei nedalyvausite konferencijoje.

Dėl atstovavimo.

Konferencijoje gali dalyvauti tik deleguoti federacijos narių atstovai. Jei dalyvauti konferencijoje deleguojamas ne juridinio asmens (asociacijos, klubo) vadovas, o kitas narys jis privalo turėti atstovavimo raštą patvirtintą vadovo parašu. Konferencijoje narys dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį.