LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS

VYKDOMASIS KOMITETAS

Įmonės kodas: 191935171

Adresas: Žemaitės 6, LT-03117, Vilnius

 

KVIETIMAS Į KONFERENCIJA

Vilnius, 2022-02-14

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau LSŽF) vykdomasis komitetas šaukia eilinę konferenciją.

Konferencija vyks 2022 m. kovo 10 dieną (ketvirtadienis), 17 val. adresu: Green hotel, Pilaitės pr.20, Vilnius.

Apie konferenciją LSŽF nariai informuoti elektroniniu paštu bei paskelbta LSŽF svetainėje www.sportinezukle.lt

Konferencijos darbotvarkė (preliminari)

  1. Federacijos vadovo veiklos ir finansinė metinė ataskaita;
  2. Narystės mokesčiai;
  3. Naujų narių priėmimas (method disciplina, upėtakių disciplina);
  4. Teisėjų licencijos. Seminarai teisėjams ? Kategorijos ? Galiojimo laikas ? Teisėjavimas LT čempionatuose tik su licencijom ? Atlygis teisėjams – asociacijos ar Federacija ?
  5. Saugumo taisyklių, etikos kodekso ir kitų dokumentų tvirtinimas;
  6. Pinigai iš biudžeto (pagal AMS programą): Už pasiekimus – 44608 eur. Už sportininkų skaičių -8086 eur . Už vadybą – 7285 eur. Viso – 59981 eur.
  7. Biudžeto lėšų padalinimas į disciplinų krepšelius;
  8. Biudžeto lėšų panaudojimas iš krepšelių tik pagal sąskaitas faktūras išrašytas federacijai iš paslaugos tiekėjo (ne asociacijos) ir 10 procentų asociacijų prisidėjimas;
  9. Federacijos lygmenyje apibrėžti Lietuvos čempionate dalyvaujančių klubų skaičių, pvz. ne mažiau nei 3 klubai vienoje disciplinoje.(Rolfo Bitino prašymu įtrauktas klausimas, dėl Lietuvos čempionate dalyvaujančių klubų, komandų ir sportininkų minimumo, kad laikyti čempionatą įvykusiu).
  10. Dėl ,,Tinca” klubo dalyvavimo plūdinės žūklės klubų pasaulio čempionate.

 

Dėl darbotvarkės.

Jei pageidaujate darbotvarkę papildyti Jums aktualiais klausimais, prašome pageidavimus siųsti elektroniniu paštu adresu: tomasbudas@inbox.lt , bet ne vėliau, kaip iki 2022-03-01.

Dėl dalyvavimo.

Prašome iš anksto informuoti jei nedalyvausite konferencijoje.

Dėl atstovavimo.

Konferencijoje gali dalyvauti tik deleguoti federacijos narių atstovai. Jei dalyvauti konferencijoje deleguojamas ne juridinio asmens (asociacijos, klubo) vadovas, o kitas narys jis privalo turėti atstovavimo raštą patvirtintą vadovo parašu. Konferencijoje narys dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį.

 

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas.