LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS

SPRENDIMAS
DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ
ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Varžybų reikalavimai nuo 2021 balandžio 19 d.